יש בי מזה וגם מזה

התפקיד הכי קשה של היהודי - להכיל הפכים, להפנים מורכבויות.

״ימין ושמאל תפרוצי ואת ה' תעריצי״

הקודם חזרה הבא