תהילים

2017

הרגע הזה, שמרגישים שאין עוד מלבדו.
שאזכה להתפלל, ולזכור תמיד
שבקריאת פסוקי תהילים אמצא מזור לנפשי.

״ישלח ממרום יקחני
ימשני ממים רבים...״

תהילים י״ח

הקודם חזרה הבא