עזר כנגדו

כך אני רואה את חיי הנישואין.
אנחנו עולים ביחד, אנחנו נישאים.
אבל כדי שנצליח לעלות - אנחנו זקוקים זה לזה
לתמיכה, לקונטרה, להתנגדות הזו. 
שיהיה עם מה לעבוד.

וכך, כל אחד עובר את המסע שלו,
ואת הדרך שהיא רק שלו
אבל ביחד - זה קצת יותר קל.

 

הקודם חזרה הבא